Home

 

Lid worden

 

Word lid van de partij als u achter ons staat. Donateur worden kan natuurlijk ook!

 

 

 

 

Leerdam 2000

Lokaal doen wat lokaal kan, regionaal doen wat regionaal moet

 

Wij zijn een onafhankelijke locale partij die niet gebonden is aan het programma van enige landelijke politieke groepering. Een partij die open staat voor mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, maar met een gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke interesse, namelijk het wonen en leven in Leerdam of een van de drie dorpskernen.

De fractie van Leerdam 2000 bestaat uit:

 

Geuf Middelkoop, Hans van den Berg (fractievoorzitter), Jan van Santen, Nico Gros, Henk Heijltjes, Teus Meijdam (wethouder) en Ali Keskin. Klik hier om meer te weten te komen over dit team.

Op deze foto staat Helene Hooft nog, zij heeft in 2015 plaats gemaakt voor Henk Heijltjes. Ook is de samenwerking met Nico Gros inmiddels beëindigd.

 

Sonja Bron Fotografie

 

Op 30 december zijn de nieuwe statuten van VHL Lokaal notarieel bekrachtigd! De laatste akte van het jaar (van de notaris) zorgt voor een nieuwe toekomst van de lokale politiek in Leerdam, Zederik en Vianen.

 

Lokaal Alert Vianen en VKG Zederik hebben ervoor gekozen om op te gaan in Leerdam 2000, deze Leerdamse lokale partij verandert vervolgens haar naam, statuten en huishoudelijk reglement. De drie partijen hebben opgeteld twaalf zetels. Dank zij deze constructie zal VHL Lokaal op de eerste plaats op de kieslijst komen.

 

Vanaf vandaag is de website vhllokaal.nl online.

 

Volgens Hans van de Berg (VHL Lokaal/Leerdam 2000) heeft de samenwerking tussen de drie partijen gezorgd door een "sterkere visie op kernenbeleid". "Het is belangrijk dat de bewoners in de kernen zich thuis voelen. Ook willen we het 'van buiten naar binnen' werken in de nieuwe gemeente invoeren."

 

Wim van Dijk (VHL Lokaal/VKG Zederik) erkent wel dat er nog wel meningsverschillen bestaan tussen de verschillende afdelingen. "Als lokale partijen hebben we leden van allerlei pluimage, daar staan we om bekend. Maar juist dan levert een discussie, desnoods een flinke, de bouwstenen voor een goede besluitvorming. De verschillende ideeën van deze leden worden altijd gerespecteerd."

 

Johan van der Velden (VHL Lokaal/Lokaal Alert Vianen) stipt ook het kernenbeleid aan. "Het kernenbeleid is voor ons een speerpunt, een speerpunt dat we alle drie delen. Leefbaarheid in alle kernen is zo belangrijk. Anders zijn we als lokale partij geen knip voor de neus waard."

 

Het dagelijks bestuur zal bestaan uit Caroline Schouten (voorzitter), John van der Velden (secretaris), Ella van Iperen (penningmeester). Verder wordt het bestuur gevormd door Tiny Kortlever, Klaas van Oort, David Murphy, Harry van Tilburg, Tine Peels en Frans van Dijk.

 

 

Gisteren, woensdag 9 februari 2017, hebben de fractie en het bestuur van VHL Lokaal Leerdam besloten de samenwerking met fractielid Nico Gros per direct te beëindigen. De fractie is unaniem tot de conclusie gekomen dat er onoverkoombare meningsverschillen zijn en dat de samenwerking tussen de fractie en de heer Gros niet meer verloopt zoals zij dit graag zou zien.

 

VHL Lokaal is een partij die open staat voor mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen, maar met één gemeenschappelijk belang en één gemeenschappelijke interesse, namelijk het wonen en leven in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden.

 

Afgelopen periode is gebleken dat er grote meningsverschillen zijn, niet alleen over de toekomst van deze nieuwe gemeente, ook over andere lopende zaken in de gemeente Leerdam. Afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken gevoerd met de heer Gros door de fractievoorzitter en het bestuur. Helaas hebben deze niet geleid tot een oplossing. Daarom hebben de fractievoorzitter Hans van den Berg , de fractie en het bestuur van VHL Lokaal de beslissing genomen de samenwerking met de heer Gros per direct te beëindigen. Daarna heeft de heer Gros zijn lidmaatschap van de partij opgezegd.

 

Copyright © 2008-2013